AVÍS LEGAL Y POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES


Benvingut la pàgina WEB de SERVEIS TÈCNICS BEGUR, SL

A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquest pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i per tant, accepte les clàusules detallades en aquest document.

1-IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Servicios de Sociedad de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que Nombre Empresa es un domini de l’empresa Nombre de Empresa amb domicili social en C/ SA RODA, 38 i amb telèfon +34 972623099

La societat es denomina SERVEIS TÈCNICS BEGUR, SL amb CIF B55254494 que figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona. Volum 3069, Foli 200, Full GI-59926, Inscripció 1

2-NORMES D’UTILITZACIÓ

L’ usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc WEB així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3-PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els element que conte, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, base de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel.lectual o industrial, dels quals SERVEIS TÈCNICS BEGUR, SL o les empreses del seu grup son titulars o amb llicencies legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport mitjà sense l’autorització prèvia i expressa.

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció es la d’oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i la màxima qualitat.

De totes maneres, li informen que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

SERVEIS TÈCNICS BEGUR, SL no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines WEB de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

SERVEIS TÈCNICS BEGUR, SL no es fa responsable dels perjudicis que es poden derivar, entre altres de:

- Interferències, interrupcions, errades, omissions, averies telefòniques, retards, boquejos o desconnexions en el funcionament del sistema, motivades per deficiències, sobrecarregues i errades en les línies i xarxes de telecomunicacions.

- Intromissions il.legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus o a través de qualsevol mitjà de comunicació.

- Ús indegut o inadequat del lloc WEB.

- Errades produïdes per un mal funcionament del navegadors o pel ús de versions no actualitzades del mateix

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il.lícits o incorrecte del lloc WEB, podrà ser reclamat per danys i perjudicis causats.

Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de 'robots', 'spiders', ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.

5- Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALES

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per SERVEIS TÈCNICS BEGUR, SL, amb domicili social C/ SA RODA, 38 CIF B-55254494, Correu electrònic info@imjac.com

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals en SERVEIS TÈCNICS BEGUR, SL i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: info@imjac.com

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

ApartatDadesFinalitat i legitimacióDestinatari
Formulari de contacteCorreu electrònicContestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia.SERVEIS TÈCNICS BEGUR,SL
NewsletterCorreu electrònicPer enviament d’informació comercial , amb el seu consentiment Empresa proveïdora dels nostres serveis de màrqueting


El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

SERVEIS TÈCNICS BEGUR, SL utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d'una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de SERVEIS TÈCNICS BEGUR, SL per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d'obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: info@imjac.com

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

SERVEIS TÈCNICS BEGUR, SL adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

SERVEIS TÈCNICS BEGUR, SL guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

SERVEIS TÈCNICS BEGUR, SL. només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

SERVEIS TÈCNICS BEGUR, SL assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

DERTCONTINGUTCANAL D’ATENCIO
AccésPodrà consultar les dades personals gestionades per nosaltresinfo@imjac.com
RectificacióPodrà modificar les seves dades quan no siguin correctesinfo@imjac.com
SupressióPodrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personalinfo@imjac.com
OposicióPodrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal info@imjac.com
Limitació del tractamentEs pot sol.licitar la limitació quan : - Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades - Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions info@imjac.com
PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitatinfo@imjac.com


Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça info@imjac.com

Si vol , podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol.licitud amb una copia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets es gratuït.


| SITEMAPAVÍS LEGAL Y POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALESC/ Sa Roda, 38 | 17255 BEGUR (GIRONA) Spain | T + 34 972 623 099 · F + 34 972 622 450 | info@imjac.comDisseny gràfic i programació web: Grafic Art Studio