AVÍS LEGAL


Denominació Social: IMJAC, SL
Domicili Social: C/ Sa Roda, 38
17255 Begur
CIF / NIF: B17719880
Telèfon: 34 972 623 099
Fax: 34 972 622 450
e-Mail: info@imjac.com
Inscrita en el Registre:
Nom de domini: IMJAC.COM
Autorització administrativa:

OBJECTE


El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions de l'ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d'aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se como suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT


El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeixi a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per el correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen a l'acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per els tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'orde públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de las autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, chat´s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment del disposat a l' art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col•laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'orde públic. En cas de què l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat de què existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADOS PERSONALS


El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el complimento íntegre de las obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades a l'art. 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

El prestador posa a disposició dels usuaris la Política de Privacitat de l'entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:

- Dades del Responsable del tractament:
IMJAC, S.L.
B17719880
C/ Sa Roda, 38
17255 Begur
- Dades tractades: dades de contacte
- Fitxer en el que s'emmagatzemaran: GESTIÓ.
- Finalitat del tractament: contacte per l'intercanvi d'informació i per la gestió comercial.

Se l'informa que si ho desitja pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, indicant-ho por escrit a l'empresa IMJAC, S.L. direcció C/ Sa Roda, 38 , 17255 Begur o per correu electrònic a la direcció: info@imjac.com (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre).

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL


El lloc web, inclou a títol enunciatiu però no limitador la seva programació, edició, compilació i a més elements necessaris per el seu funcionament, els dissenys, logotips, textos i/o gràfics són propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel•lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la que siguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel•lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués suscitar respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel•lectual, no implicant la seva sola menció o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel•lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de La Bisbal d'Empordà.


IMJAC, S.L.
C/ Sa Roda, 38
17255 Begur, Girona
972 62 30 99
info@imjac.com
www.imjac.com
CIF: B 17719980

| SITEMAPAVÍS LEGALC/ Sa Roda, 38 | 17255 BEGUR (GIRONA) Spain | T + 34 972 623 099 · F + 34 972 622 450 | info@imjac.comDisseny gràfic i programació web: Grafic Art Studio